Gedurende de Hummel ZUIDHORuN zijn, vanwege de verkeersveiligheid, onderstaande wegen afgesloten voor al het verkeer. De afsluiting van deze wegen geldt op 16 september 2017 van 15.45 uur tot 18.00 uur, of zoveel langer of korter als wenselijk is.

Het gaat om de volgende wegen:

 • Molenstraat;
 • Frankrijkerlaan tussen de kruising met de Molenstraat en de Jellemaweg;
 • Boslaan;
 • Van Houtenstraat tussen Boslaan en Cort van der Lindenstraat;
 • Cort van der Lindenstraat;
 • Heemskerkstraat tussen Cort v.d. Lindenstraat en fietspad naar Starkenborghkanaal ZZ;
 • Fietspad tussen Heemskerkstraat en Van Starkenborghkanaal ZZ;
 • Van Starkenborghkanaal ZZ tussen de kruising met fietspad en Sloep;
 • Sloep;
 • Hoendiep OZ tussen de kruising met Sloep en Brilweg;
 • Brilweg tussen kruising Hoendiep oostzijde en Adm. Helfrichstraat;
 • Adm. Helfrichstraat tussen kruising Brilweg en Burg. Cleveringalaan
 • Burg. Cleveringalaan tussen kruising Adm. Helfrichstraat en Adm. de Ruyterstraat;
 • Adm. de Ruyterstraat tussen kruising Burg. Cleveringalaan en Jellemaweg;
 • Nieuwstraat tussen kruising Jellemaweg en Molenstraat.

De bewoners van deze straten kunnen tijdens de loop ook niet vanaf of naar hun huis met de auto.Dit geldt tevens voor bewoners van de Poortkampen (zijde Boslaan), Troelstraweg, Poon en Hornerheem. Daarom verzoeken we hen om de auto eventueel ergens anders te parkeren.

De bewoners van de straten omgrensd door Boslaan, Cort van der Lindenstraat, Van Starkenborghkanaal ZZ, Sloep, Hoendiep Oostzijde, Brilweg kunnen tijdens de afsluiting het gebied verlaten via de verkeerssluizen op de Hanckemalaan.

De bewoners van de Thomas vd Dijkweg, Israelstraat, vd Halstraat, Klein Frankrijk, Brilweg (tussen Adm. Helfrichstr. en Jellemaweg) en Jellemaweg kunnen tijdens de afsluiting het gebied verlaten via de verkeerssluis op Jellemaweg.

Verkeerssluizen (zie onderstaande kaart): tijdens de afsluiting van wegen zijn er op de kruisingen van de Brilweg met de Hanckemalaan, van de Boslaan en Hanckemalaan en van de Jellemaweg met de Nieuwstraat verkeerssluizen ingericht. Op deze punten staan verkeersregelaars, die het verkeer doorlaten als er geen lopers langskomen. Dit is alleen bedoeld voor bestemmingsverkeer!

NB: de winkels aan de Jellemaweg en het Cultureel centrum blijven bereikbaar via de verkeersluis op de Jellemaweg komend vanaf de Fanerweg.

Vanaf 14.45  uur is voor de kinderloop de Molenstraat, Frankrijkerlaan (tussen Molenstraat en Jellemaweg), Boslaan (tussen Jellemaweg en de Hanckemalaan) afgesloten.

De verkeerssluizen zijn met een rood vierkant gemarkeerd.